Kurumsal

Değerlerimiz

  1. Müşteri Odaklılık: Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara değer katmak en öncelikli değerimizdir. Müşteri memnuniyetini sağlamak için sürekli olarak müşterilerimizle iletişim halinde olur, onların beklentilerini aşmayı hedefleriz. Müşterilerimize karşı saygılı ve adil bir şekilde davranır, onların güvenini kazanmayı ve uzun vadeli iş ilişkileri kurmayı önemseriz.

  2. Kalite: Kaliteyi işimizin temel bir parçası olarak benimseriz. Ürünlerimizin kalitesini sürekli olarak kontrol eder, uluslararası kalite standartlarına uygunluk sağlarız. Kaliteyi sürekli iyileştirme ve yenilikçilik ile birleştirerek en iyi ürünleri sunmayı hedefleriz.

  3. Etik İlkeler: İşimizi etik değerlere uygun bir şekilde yürütme konusunda kararlıyız. İş ilişkilerimizde dürüstlük, şeffaflık ve adil davranışları esas alırız. Tüm faaliyetlerimizde yasalara, düzenlemelere ve standartlara uygun hareket ederiz.

  4. İşbirliği ve Ekip Çalışması: İşbirliği ve ekip çalışması, başarımızın temelini oluşturur. İç ve dış paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışarak ortak hedeflere ulaşmayı önemseriz. İnsanlarımızın yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını destekler ve birlikte çalışmanın gücüne inanırız.

  5. Sürdürülebilirlik: Çevresel ve sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olarak sürdürülebilir bir iş yapma anlayışını benimseriz. Çevre dostu uygulamaları teşvik eder, kaynakları etkili bir şekilde kullanırız. Aynı zamanda, toplumun refahını artırmak için sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılırız.

  6. Sürekli Gelişim: Bireysel ve kurumsal olarak sürekli gelişimi hedefleriz. Değişime açık olur, yenilikçi fikirleri teşvik eder ve sürekli olarak kendimizi ve işimizi geliştirmek için çaba sarf ederiz. Öğrenme ve adaptasyon sürecini destekleriz.

Bu değerler, Ayda Trade olarak kim olduğumuzu, nasıl çalıştığımızı ve nereye ulaşmak istediğimizi yansıtmaktadır. Bu değerlerin rehberliğinde müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve topluma değer katmak için çalışırız.